Em Oi Ha Noi Pho (Phu Quang) - Tuan Ngoc

Em Ơi Hà Nội Phố (Phu Quang) - Tuấn Ngọc