Chuyen Tinh Da Khep (Tho: Hoang Ngoc An - Nhac: Hoang Cam) - Quynh Lan

Chuyện Tình Đã Khép (Tho: Hoang Ngoc An - Nhac: Hoang Cam) - Quỳnh Lan