Xa Nhau That Roi (Vu Thu Nguyen) - Quynh Dao

Xa Nhau Thật Rồi (Vũ Thư Nguyên) - Quỳnh Dao