Yeu Em Giua Doi Quen Lang (Truong Sa) - Dieu Hien

Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng (Trường Sa) - Diệu Hiền