Vay La Minh Xa Nhau (Thai Thinh) - Dam Vinh Hung

Vậy Là Mình Xa Nhau (Thai Thinh) - Đàm Vĩnh Hưng