Quay Ve Di (Thuy Tien) - Thuy Tien Ft. Noo Phuoc Thinh

Quay Về Đi (Thuy Tien) - Thủy Tiên Ft. Noo Phước Thịnh (4 tracks)