Oi Trai Tim Chi Biet Yeu Nguoi (Pham Khai Tuan) - Bang Kieu

Ôi Trái Tim Chỉ Biết Yêu Người (Pham Khai Tuan) - Bằng Kiều