Ngan Nam Van Doi (Phan The Huy) - Dieu Hien

Ngàn Năm Vẫn Đợi (Phan Thế Huy) - Diệu Hiền