Dau Chan Tinh Me (LM Xuan Duong) - Dieu Hien & LM Xuan Duong

Dấu Chân Tình Mẹ (LM Xuan Duong) - Diệu Hiền & LM Xuân Đường