Chuyen Tinh Minh (Quoc Khanh) - Nguyen Hong Nhung & Quoc Khanh

Chuyện Tình Mình (Quoc Khanh) - Nguyễn Hồng Nhung & Quốc Khanh (4 tracks)