Va Em Da Yeu (Duc Tri) - Ho Ngoc Ha

Và Em Đã Yêu (Duc Tri) - Hồ Ngọc Hà