Tham Kin (Phuong Linh) - Nhu Quynh & Manh Dinh

Thầm Kín (Phuong Linh) - Như Quỳnh & Mạnh Đình (4 tracks)