Nguoi Con No Ta (Tho: DaLan Hoang - Nhac: Lynn Phuong) - Quoc Duy

Người Còn Nợ Ta (Tho: DaLan Hoang - Nhac: Lynn Phuong) - Quốc Duy