Ngay Buon Khong Ten - Trinh Lam

Ngày Buồn Không Tên - Trịnh Lam