Diep Khuc Mua Xuan (Quoc Dung) - Quoc Thien

Điệp Khúc Mùa Xuân (Quoc Dung)  - Quốc Thiện