Diep Khuc Mua Xuan (Quoc Dung) - Dam Vinh Hung

Điệp Khúc Mùa Xuân (Quoc Dung)  - Đàm Vĩnh Hưng