Mai Mot Moi Tinh Dau - Diem Suong & Trinh Lam (4 tracks)

Mãi Một Mối Tình Đầu - Diễm Sương & Trịnh Lam (4 tracks)