Ngo Mot Lan Nua Em Quay Ve (Phuc Truong) - Minh Tuyet & Bang Kieu

Ngỡ Một Lần Nữa Em Quay Về (Phuc Truong) - Minh Tuyết & Bằng Kiều  (4 tracks)