Mot Thoi Dau Yeu (Le Van Tu) - Quynh Lan

Một Thời Dấu Yêu (Le Van Tu) - Quỳnh Lan