Mot Giac Mo Buon (Ngoc Son) - Phuong Hung

Một Giấc Mơ Buồn (Ngoc Son) - Phương Hùng