Nu Hon Lua Doi (Huynh Nhat Tan) - Ngan Khanh

Nụ Hôn Lừa Dối (Huynh Nhat Tan) - Ngân Khánh