Nguoi Yeu Cua Linh (Tran Thien Thanh) - Thanh Truc

Người Yêu Của Lính (Tran Thien Thanh) - Thanh Trúc