Mua Dong Va May Xua (Pham Chinh Dong) - Chau Thuy Duong

Mùa Đông Và Mây Xưa (Pham Chinh Dong) - Châu Thùy Dương