Hon Em (Tho: Nguyen Minh Duc - Nhac: Nguyen Bich) - Lan Phuong

Hôn Em (Tho: Nguyen Minh Duc - Nhac: Nguyen Bich) - Lan Phương