Dem Nay Anh Thay Co Don [Tonight's So Cold|] (Loi Viet: Khuc Lan) - Ho Quang Hieu

Đêm Nay Anh Thấy Cô Đơn [Tonight's So Cold|] (Loi Viet: Khuc Lan) - Hồ Quang Hiếu