Chi La Mo Thoi (Tho: My Ngoc - Nhac: Nguyen Bich) - Quynh Lan

Chỉ Là Mơ Thôi (Tho: My Ngoc - Nhac: Nguyen Bich) - Quỳnh Lan