Bai Tho Cho Anh (Tho: Suong Mai - Nhac: Nguyen Bich) - Quynh Lan

Bài  Thơ Cho Anh (Tho: Suong Mai - Nhac: Nguyen Bich) - Quỳnh Lan