Hay Yeu That Long (Anh Tuan) - Le Quyen

Hãy Yêu Thật Lòng (Anh Tuan) - Lệ Quyên