Chieu (Tho: Ho Dzenh - Nhac: Duong Thieu Tuoc) - Thai Chau

Chiều (Tho: Ho Dzenh - Nhac: Duong Thieu Tuoc) - Thái Châu