Vi Sao Ta Yeu Nhau (Hoang Nha) - Quynh Vi & Luong Tung Quang

Vì Sao Ta Yêu Nhau (Hoang Nha) - Quỳnh Vi & Lương Tùng Quang (4 tracks)