Ngan Nam Van Khong Quen (Pham Duy) - Khanh Ha

Ngàn Năm Vẫn Không Quên (Pham Duy) - Khánh Hà