Hoa Vang May Do (Trinh Cong Son) - Trinh Vinh Trinh

Hoa Vàng Mấy Độ (Trinh Cong Son) - Trịnh Vĩnh Trinh