Ngay Do Chung Minh (Pham Duy) - Ngoc Ha & Tran Thai Hoa

Ngày Đó Chúng Mình (Pham Duy) - Ngọc Hạ & Trần Thái Hòa ( 4 tracks)