Mot Ngay Mai Khong Quen (Le Xuan Truong) - Tuan Ngoc

Một Ngày Mãi Không Quên (Le Xuan Truong) - Tuấn Ngọc