Mong Sau (Tram Tu Thieng) - Huong Giang & Tran Thai Hoa

Mộng Sầu (Tram Tu Thieng) - Hương Giang & Trần Thái Hòa (4 tracks)