Hue Va Em (Nhat Ngan) - Nhu Quynh

Huế Và Em (Nhat Ngan) - Như Quỳnh (3 tracks)