Con Mua Tinh Yeu (Anh Quan) - Phuong Linh & Ha Anh Tuan

Cơn Mưa Tình Yêu (Anh Quan) - Phương Linh & Hà Anh Tuấn (4 tracks)