Vi Ta Da Lo Yeu Nguoi - Quynh Lan

Vì Ta Đã Lỡ Yêu Người - Quỳnh Lan