Mot Thuo Yeu Dan (Hoang Trong) - beat Sing-Along

Một Thuở Yêu Đàn (Hoang Trong) - beat Sing-Along