Loi Cuoi Cho Cuoc Tinh (Loi Viet: Nguyen Vu) - Huong Thuy & The Son

Lời Cuối Cho Cuộc Tình  (Loi Viet: Nguyen Vu) - Hương Thủy & Thế Sơn (4 Tracks)