Vi Ta Da Lo Yeu Nguoi (Hoang Ngoc An) - Quynh Lan

Vì Ta Đã Lỡ Yêu Người (Hoang Ngoc An) - Quỳnh Lan