Nhat Nhoa (Tuan Khanh) - Y Lan

Nhạt Nhòa (Tuan Khanh) - Ý Lan