Mong Du (Pham Duy) - Nhu Quynh

Mộng Du (Pham Duy) - Như Quỳnh