Dem Nay Em Thay Co Don (Loi Viet: Khuc Lan) - Luu Bich

Đêm Nay Em Thấy Cô Đơn (Tonight's So Cold - Loi Vet: Khuc Lan) - Lưu Bích