Xin Dung Ai Nhu Toi (Vinh Dien) - Quynh Lan

Xin Đừng Ai Như Tôi (Vinh Dien) - Quỳnh Lan