Thuyen Va Bien (Tho: Xuan Quynh - Nhac: Phan Huynh Dieu) - Elvis Phuong

Thuyền Và Biển (Tho: Xuan Quynh - Nhac: Phan Huynh Dieu) - Elvis Phương