Thoi Em Hay Ve (Nguyen Ngoc Thien) - Dan Huy

Thôi Em Hãy Về (Nguyen Ngoc Thien) - Đan Huy