Chao Mua Xuan Moi (Huu Xuan) - Van Quynh, Bang Kieu & Luong Tung Quang

Chào Mùa Xuân Mới (Huu Xuan) - Vân Quỳnh, Bằng Kiều & Lương Tùng Quang