Mua Dong Ve Chua Em (Lam Phuong) - Huong Lan & Tuan Vu

Mùa Đông Về Chưa Em (Lam Phuong) - Hương Lan & Tuấn Vũ