Bao Gio Nguoi Tro Lai (Tuan Thang) - Dam Vinh Hung

Bao Giờ Người Trở Lại (Tuan Thang) - Đàm Vĩnh Hưng